FORGOT YOUR DETAILS?

MUSCLE MAX PLUS přirozený nárůst svalů – Výzkumy

Podle údajů výzkumu uveřejněného v odborném časopise Medicine and Science in Sports and Exercise, užívání přírodního přípravku pro růst svalů MUSCLE MAX Plus po dobu osm týdnů, v rámci intenzívní tréninkové periody, zvýšilo účastníkům hladinu testosteronu o víc než třetinu a významně podpořilo zvýšení jejich hladiny IGF-1, přičemž u těch účastníků, kteří dostávali placebo, se vlivem intenzívního tréninku hladina testosteronu i IGF-1 snížila.

Účinek pramení ze synergie složek přípravku MUSCLE MAX Plus pro nárůst svalů, neboť doplnění zinku i hořčíku blahodárně působí na zvýšení hladiny testosteronu!

Nedostatečný příjem zinku omezuje produkci, využitelnost testosteronu a jiných anabolických hormonů, takže konzumace většího množství zinku pomáhá zvýšit sílu a nabrat svalovou hmotu prostřednictvím vyšší úrovně testosteronu.

 kutatas-forras-1

Podle údajů z výzkumu uveřejněného v odborném časopise Nutrition hladina testosteronu účastníků silně korelovala s jejich celulární koncentrací zinku, to znamená, že vyšší koncentrace zinku byla provázena vyšší hladinou testosteronu. 20 týdenní omezení příjmu zinku ve stravě působilo značný pokles testosteronu v séru, přitom u jedinců trpících nedostatkem zinku jeho doplňování po dobu 6 měsíců téměř zdvojnásobilo v séru koncentraci testosteronu.

V jiném výzkumu byly sledované krysy krmené potravou s dostatečným obsahem zinku, v porovnání s krysami krmenými potravou s nedostatečným obsahem zinku. Podle výsledků pozorování nedostatečný příjem zinku zapříčinil nižší hladinu LH a testosteronu, přičemž počet estrogenových receptorů byl zjevně vyšší a vazebních míst androgenů bylo značně méně, než u zvířat užívajících dostatečné množství zinku.

kutatas-forras-2

Podobné účinky hořčíku dobře vystihuje výzkum uveřejněný v odborném časopise Biological Trace Element Research. Při výzkumu podávali klecovým zápasníkům a současně i subjektům nevyvíjejícím sportovní aktivitu vysoké dávky hořčíku v stravě.

Podle výsledků výzkumu vyšší konzumace hořčíku v značné míře zvýšila hladinu volného testosteronu ale i jeho celkovou hladinu, což se projevilo tak u sportovců, jako i u nesportujících účastníků.

MUSCLE MAX PLUS jsou tablety zvyšující svalovou hmotu, obsahující 100% přirozené složky, kdokoli si je může užívat, nezávisle na věku a pohlaví!

Díky jeho blahodárným účinkům si ho mohou do jídelníčku zařadit i začátečníci ale i sportovci, dodává extra energii tělu i mozku a zlepšuje koncentraci. S přípravkem MUSCLE MAX Plus je budování svalstva přirozené!

JÍT NAHORU